وبلاگستان حقوقی

وبلاگستان حقوقی

نكات كليدي در تنظيم يك قرارداد

 نكات كليدي در تنظيم يك قرارداد

قرارداد یا عقد عبارت است از توافق دو اراده و در جهت ایجاد یک اثر حقوقی ولي قانونگذار ایران در ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد را چنین تعریف نموده‌است:

عقد عبارت است ازاينکه يك یا چند نفر در مقابل يك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد

شرايط اساسي كه براي صحت قرارداد نياز داريم چيست؟

يك قرارداد طبيعتا" بايد شرايط اساسي صحت معامله در ماده 190 قانون مدني را دارا باشد تا بتوان آن را يك قرارداد صحيح قلمداد نمود .

 شرايط اساسي مزبور عبارتند از:

1- قصد طرفین و رضای آنها2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله

همه‌ قراردادها‌یی که بر طبق قانون واقع می‌شوند، از یکسری اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کنند. قانونگذار این اصول و قواعد مشترک را در مواد 219 الی 225 قانون مدنی، تحت عنوان " قواعد عمومی " معرفی کرده و به بررسی آنها پرداخته است كه شرح آن از مبحث ما خارج است.

ماده 10قانون مدني كه به دفعات در قراردادها ديده ايم چيست؟

در بيشتر قراردادهاي خصوصي نام ماده 10 قانون مدني ذكر شده است . ماده 10 قانون مدنی مبنای قانونی انواع قراردادهای خصوصی به شمار مي آيد .واين قراردادها نسبت به کساني که ان را منعقد نموده اند در صورتي که برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است. اين بدان معنا است كه قانون قراردادهاي خصوصي را معتبر ميشناسد و آنها را مورد حمايت قرار ميدهد .

متن ماده10 قاون مدني عبارت است از :

 قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آنها را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

چه شروطي را مي توان ضمن يك عقد لحاظ كرد؟

شرطی که در ضمن یک عقد آورده می‌شود می‌تواند یکی از اقسام زیرباشد:

شروط باطل و مبطل -  شروط صحیح  -  شروط باطل

قانون مدني در ماده 232به ذكر شروط باطل مي پردازد:

شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نيست :

1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.

2-شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

3- شرطی که نامشروع باشد.

ماده 233قانون مدني به شروط باطل و مبطل عقد اختصاص دارد:

شروط مفصله ذيل باطل وموجب بطلان عقد است.

1- شرط خلاف مقتضاي عقد.

2- شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود .

ماده 234 به تقسيم بندي شروط صحيح  پرداخته است:

شرط برسه قسم است :

1-شرط صفت. 

2-شرط نتيجه.

3-شرط فعل اثباتا يا نفيا.

ودرادامه همين ماده نيز به تعريف شروط صحيح مي رسيم.

شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به كيفيت يا كميت مورد معامله.

شرط نتيجه آن است كه تحقق امري درخارج شرط شود.

وشرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بريكي ازمتعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.

چه مواردي رابايد دريك قرارداد ذكرنماييم؟

نگارش  موارد زير مي تواند از بروز مشكلات احتمالي درتدوين و اجراي قرارداد  پيشگيري نمايد.هرچند اصلح اين است كه در اين خصوص با وكيل خودنيز مشورت نماييد. 

ماده ۱ - طرفین قرارداد

ماده 2 - موضوع قرارداد

ماده 3 - مدت قرارداد

ماده 4  محل انعقاد قرارداد

ماده5- چگونگی تحویل موضوع قرارداد

ماده 6 - مبلغ قرارداد( و چگونگی پرداخت آن)

ماده 7 - تعهدات کارفرما ( خریدار)

ماده 8 - تعهدات مجری ( فروشنده)

ماده 9 - ضمانت نامه  ( تضمین حسن انجام تعهد)

ماده 10 - موارد فسخ قرارداد

ماده 11 - حوادث قهری و غیر مترقبه (فورس ماژور)

ماده 12 - مراجع حل اختلاف

ماده 13 - تاخیرات و پیش بینی خسارت تاخیر تادیه

ماده 14 - نحوه پرداخت

ماده 15 - عدم واگذاری موضوع قرارداد به غیر

ماده 16 - اطلاع طرفين از کلیه خصوصیات و مشخصات قرارداد

ماده 17 - عدم وجود واسطه

ماده 18 - اقامتگاه طرفین

ماده 19-كسورات  قانوني

ماده 20-گارانتي وخدمات پس ازفروش

وساير نكات ديگر...

ذكر تاريخ قرارداد و همچنين تاريخ ثبت ، امضاء و مبادله قرارداد و همچنين تعدادنسخ قرارداد وهمچنين امضاي شهود نيز از ديگر نكات انعقاد يك قرارداداست.

بدينوسيله تعدادي از انواع قراردادها جهت ملاحظه ذكر مي شود:

قرارداد بيع و انواع آن اعم از بيع شرطي، بيع قطعي منقول ويا غيرمنقول وهمچنين بيع سلف- قرارداد فروش اقساطي - قرارداد جعاله- قرارداد مضاربه- قرارداد  انواع اجاره- قرارداد مزارعه- قرارداد معاوضه- قرارداد مساقات - قرارداد تبديل تعهد- قرارداد ابراء- قراداد اقاله- قرارداد پرداخت خسارت- قرارداد پيمانكاري- قرارداد بازرگاني- قرارداد تقسيم‌نامه- قرارداد صلح-قرارداد رهن- قرارداد كار- قرارداد عاريه- قرارداد وديعه- قرارداد وصيت- قرارداد كفالت- قرارداد هبه- قرارداد حواله- قرارداد ضمان- قرارداد نشر- قرارداد وكالت- قرارداد حق انتقاع- قرارداد حق ارتفاق -قرارداد وقف -قرارداد سرقفلي و حق كسب و پيشه-وهمچنين ساير قرارداد‌هاي حقوقي ديگر.

چهارشنبه 28 آبان 1394 - 11:08:07 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
نظر ها

http://siber.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 15 اسفند 1394   9:36:31 PM

 توجها‌به‌ماده‌۳۴۸قانون‌مدنی‌وچند‌ماده‌دیگر‌از‌همان‌قانون‌چند‌شرط‌دیگر‌نیز  برای‌صحت‌معامله‌لازم‌است‌‌...از‌جمله‌مورد‌معامله‌باید‌مالیت‌داشته‌باشد..ممنوع‌نباشد..منفعت‌عقلایی  داشته‌باشد....مبهم‌نباشد......موجود‌باشد...مرحوم‌دکتر‌سید‌حسن‌امامی  ۱۱شرط‌اساسی‌برای‌صحت‌معامله‌از‌قانون‌مدنی‌استخراج‌کرده‌و‌نام‌برده  

پیوند های وبلاگ

آمار وبلاگ

194869 بازدید

2 بازدید امروز

17 بازدید دیروز

118 بازدید یک هفته گذشته

Powered by gegli.com

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

این وبلاگ به وسیله شبکه اجتماعی نخبگان گوهردشت (گگلی) ایجاد شده است

برای ااطلاعات بیشتر و عضویت در اولین شبکه اجتماعی ایران اینجا را کلیک کنید

ورود به گوهردشت